F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je největší českou konzultační společností zajištující komplexní poradenské a zpracovatelské služby v oblasti ochrany osob, majetku a informací. 


Jedním z cílů naší společnosti je zvyšovat obecnou povědomost o bezpečnosti mimo jiné i formou odborného vzdělávání. Pro splnění tohoto cíle využíváme nejrůznější formy vzdělávacích programů, které flexibilně reagují na aktuální bezpečnostní situaci ve společnosti a přizpůsobují se konkrétním potřebám klientů. Jednou z forem vzdělávání jsou také e-learning kurzy.


VÝHODY TOHOTO ŘEŠENÍ:

  • úspora času a nákladů na vzdělávání;
  • možnost vyškolení většího počtu zaměstnanců v krátkém čase;
  • zkrácení doby nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti;
  • snadná dostupnost kdekoliv a kdykoliv, a to i opakovaně;


V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME FORMOU E-LEARNINGU KURZ:

Ochrana utajovaných informací - kurz je určen pro osoby s přístupem k utajované informaci a seznamuje účastníky s problematikou ochrany utajovaných informací, kterou upravuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.

Kurz je zakončen testem, po jehož jehož úspěšném absolvování získá účastník osvědčení.


Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás, prosím.

    Novinky stránek

    (No announcements have been posted yet.)